Sedmnáct zastavení s mým OUDem (čti Osobním UDavačem): Další HAIKU opěvují jeho čacké činy

17. 10. 2018 10:17:17
Letos si naše akadéma připomíná 30 let od olbřímího lidského selhání jednoho ze svých 'čestných' předsedů (a na r. 2019 připadá 333. výročí haiku o žábě). To naše haikuisty inspirovalo k oslavám mýho OUDa neboli Osobního UDavače.

Japonská básnická forma haiku pracuje se třemi řádky, každý s předepsaným počtem slabik: pět - sedm - pět. Nejznámější haiku pochází od slavného mistra jménem Basho či Basho Matsuo (1644-94), které bych - po desetiletích nasávaní ducha starého dobrého Japska - přeložil:
Je starý rybník 5
když žába v něj skočí 7
zvuk vody vydá. 5
To haiku figuruje v japonských čítankách - příkladně obsahuje komponenty této básnické formy a je mládeži přístupné. Např. do angličtiny existuje více jak 170 překladů této kultovní haiku, i když některé jsou opravdu přes čáru, jako to, co podal anglický poet a jinak i zkušný haikuista James Kirkup (1918–09):
pond
frog
plop
Anglicky tvořící haikuisté se ostatně furt vymlouvají, že by se v jejich jazyce nemělo až tak bazírovat na těch 17 slabikách, což by samozřejmě byla dekadence. Mistr Basho však je též považován za demokratizátora umění haiku, neb používal i lidovou mluvu a volil též témata, jinými považovaná za unsalonfähig, ba až unappetitlich. Např. zde:
Pod stejnou střechou 5
též kněžky lásky spaly: 7
Měsíc nad keřem. 5
Tedy, místo těch kněžek lásky by jadrné mluvě mistra Basho více odpovídaly konkubíny (možná i erosenky), ale taková neslušná K-slova (natož E-slova) se snad v médiích mohou používat až po 22. hodině. A taky ten keř je kompromis, mistr Basho měl na mysli rostlinu jménem lespedézie japonská, ale tu vmezeřit do sedmnácti slabik je opravdu výzva.

Známým pokračovatelem mistra Basho je Buson Yosa (1716–1784), u kterého též nalezneme haiku s tématy takříkajíc přízemně světskými:
Na zápraží prch - 5
skrýt se před ženou, dětmi - 7
ač tam tak horko! 5
Třetím z triády nejznamnějších japonských haikuistů je Issa Kobayashi (1763-1827). I v jeho díle se mísí nadčasovost s každodenností, legitimizovanou už mistrem Basho, dialektická to jednota protikladů příznačná pro lidskou existenci :
Teplý jarní fén 5
a má kráva mne vedla 7
v chrám Zenkoji. 5

Tolik tedy úvodem, proč to téma totalitního udavačství 'čestného' předsedy Akademie naše haiku-istky i -isty tak oslovilo. Je totiž opravdu zdařilou tragikomickou groteskou, když se čestným předsedou ausgerechnet Akademie stane totalitní kariérní udavač, co - mj. - udával by znemožnil opravení svých vlastních nesmyslů, který nadto vlastníma rukama ve vědě nikdy nic hodnotnějšího nevytvořil, a přesto všechno se mu akademické vedení klaní až po pás. Je to jako v té pohádce Hanse Christiana Andersena. Jenže nikdo ze zaměstnanců nemůže zvolat: Císař je nahý! Letěl by totiž na hodinu. Drsná akademická fraška trvající už třetím desetiletím. Totalitní a post-totalitní fáze této epizody na malém prostoru vskutku výstižně ukazuje reálné poměry na kapitánském můstku vlajkové lodi naší vědy:
https://zdenekslanina.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=659152
I z mého osobního pohledu je venkoncem celkem přirozené opěvovat tu ponurou epizodu v básnické formě haiku, neb jak říkám i na str. 53 dnes již prakticky vyprodaného bestselleru vydaného Národním technickým muzeem v r. 2012:
https://www.box.com/s/vyfqj47yyqp004b8q05i
Bez iniciace zásluhou mého namotivovaného Osobního UDavače neboli OUDa bych se jistě nikdy nestál profesorem v zemi vycházejícího slunce. A navíc to je příležitost k tréninku na ty blížící se oslavy řečeného 333. výročí. S prvními osmi příspěvky našich haiku-istek a -istů se veřejnost již mohla seznámit:
https://zdenekslanina.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=677040
Avšak ti ani dál nelenili, a tak vzniklo dalších 9 variací na dané téma, takže to už máme 8+9=17 zastavení s mým OUDem (čti Osobním UDavačem), celkem tedy už sedmnáct básní haiku opěvují jeho čacké činy na celkem 17x17=289 řádcích, a doplnit to na těch sedmnáct na kvadrát je jistě patřičné 17. v 17:17:17 JST (čti: Japan Standard Time - Japsku se nerozlišuje letní a zimní čas), t.j. 10:17:17 CEST (čti: Central European Summer Time). A tak tedy těch devět dalších haiku následuje v abecedním pořadí. Jak už řečeno dříve, vzhledem k notorické ješitnosti oslavence není ale zatím možné dát tvůrcům haiku plný kredit, a taky pořád ještě jsou ústavy, kde se email sleduje, a vyhazuje se tam i za menší nepřístojnosti, než básnické umění haiku:

Dlouho nám lhali 5
Pak Římana paměti 7
Čímž podvod končí. 5

'Elita' vědy 5
a lže, až se z toho 7
hory zelenaj. 5

Hlas Jericha trub - 5
tak Krakaten Hradu zteč 7
sesypal skvostně. 5

Hle OUDův skanzen - 5
tam pavědy nesmysly: 7
nedotknutelny! 5

Jeden udával, 5
druhý patenty cyklil 7
A tři to kryli ... 5

Principál ErZet? 5
Brettschneider na akádě! 7
Etika ve psí!! 5

Úspěch v AV? 5
Tam intrikuj, žaluj, lži - 7
a seš jednička! 5

Už zas na dlažbu: 5
Oliva, Pancíř, Šesták ... 7
neb řekli pravdu! 5

Vědecký břídil 5
styk s emigranty za 7
prebendy práskal 5

Jak takové desetiletí trvající Císařovy nové šaty vůbec můžou zrovna v Akademii vzniknout? Bezděčně leč lapidárně to vyjádřil senátor Čunek:
https://volby.idnes.cz/cunek-kubera-senatni-volby-debata-televize-prima-f6t-/volby.aspx?c=A181014_104902_volby_kop
a mimo vší nadání to dokonce (zjevně neplánovaně) učinil formou haiku:
V Senátu by 5
někteří nemohli vést 7
(a)ni kozu! (Čunek) 5

IMHO, senátor Čunek by měl za toto své (patrně první, ale už zdařilé) haiku získat pochvalnou citaci Ivana Magora Jirouse, neb vystihl genus loci. Tvořivě tak v našich poměrech též navázal na umělecký postup, který využil již Issa Kobayashi, totiž poměřovat lidské konání příměry s užitečným domácím zvířectvem. Magor Jirous patrně sám haiku nepsal (ač je musel znát, neb vystudoval dějiny umění), ale zato má narozeniny 23. září. A 23.9.1988 byl pátek, krásný slunečný den, obloha vymetená jak po tajfunu, a toho dne jsem poprvé a naposledy směl vstoupit do ředitelny, kde mi ředitel přečetl trestní výměr Vl/Sz/141:
https://app.box.com/s/d3ytrsdly6o4okzckxh9
A pak se zeptal: 'Proč Vás ten Zahradník udal?' A tak jsem na závěr své první a poslední audience v ústavní ředitelně znovu podal výklad o opravování té mičurinské pseudo-koncepce, od základu chybné. Na to ředitel reagoval slovy: 'Já vždycky říkám, že pokud někdo v nějaké disciplíně začne až před čtyřicítkou, tak už v ní nic pořádného udělat nemůže.' V čemž v tomto případě trefil hřebíček přímo na hrot.

A nyní ještě odbočka čistě pro specialisty. Ve vyvěšení první várky příspěvků byla jedna haiku, která se fakticky dá aplikovat na různé významné pseudo-objevy toho Mičurinského kroužku (Δ čti Delta):
Obdiv 'mudrců' 5
objevu Krakatenu? 7
Potěmkina ves! 5
~~~~~~~~~~~~~~~~
Obdiv 'mudrců' 5
Objev nové H vazby? 7
Potěmkina ves! 5
~~~~~~~~~~~~~~~~
Obdiv 'mudrců' 5
Objev: ΔS vládne? 7
Potěmkina ves! 5

Kresba u perexu: Tajný agent Brettschneider v akci - v podání Dr. Michaela Marčáka;
viz též: http://members.tripod.com/gamma_photon/jp.html
http://members.tripod.com/gamma_photon/jp2.html
http://members.tripod.com/gamma_photon/ih.html
http://www.psp.cz/cgi-bin/ascii/eknih/1993ps/tisky/t2133_00.htm
https://groups.yahoo.com/neo/groups/czechsci/conversations/messages/1428

Postscript: Ten marasmus, ve kterém se Akademie roky plácá jak kapr na suchu, nezpůsobil Topolánek (ten jen radostně a kreativně využil dlouhé série flagrantních chyb akademických vedení). A ty chyby začaly už v divokých akademických devadesátkách - tam sahají kořeny dnešního tristního stavu, jak popisuje článek Prof. J. Koryty z té doby (který tehdy - natož dnes - zapadl, ale nakonec se mi ho podařilo znovu-nalézt):
https://legacy.blisty.cz/art/49444.html
Prof. Koryta byl asi poslední český polyhistor. Když vrcholilo vyšetřování mých protistátních aktivit, tak jsme se jednou potkali a Prof. Koryta mi řekl: 'Co Zahradník udělal je darebáctví'. Čímž trefil hřebíček přímo na hrot. A pak mi připomenul, abych už zase něco napsal pro Vesmír o těch fullerenech (svůj první - a poslední vyšlý - článek o fullerenech jsem do Vesmíru poslal hned v r. 1986). Další až v r. 1990, ale to už Prof. Koryta Vesmír opouštěl - nesouhlasil s dáváním prostoru paranormálním vědám. Žádný můj další článek ve Vesmíru už vyjít nemohl - určitě to není proto, že bych nepsal o zajímavých tématech, nebo byl pro redakci obskurní zapadlý vlastenec z Horní Dolní. Dnešnímu vedoucímu redakce jsem za totality dělal 'školitele' pro (úspěšné) získání modré knížky, by jako hlava rodiny nemusel na dva roky na vojnu. Za něco takového tehdy mohlo být takových pět let (a kdyby se to u mně sečetlo s mými ostatními protistátními aktivitami, tak by to stačilo i na patnáct). U něj je to bohulibé činění už dávno promlčeno (u mne ne, neb když je 'pachatel' v cizině promlčení neběží - C'est la vie). Tehdy jsem byl nejen v jeho okolí jediný, kdo by se odvážil do něčeho takového se pustit, ale taky jediný, kdo měl takové věci sestudované - dnes by se dobovou dikcí řeklo, že šlo vlastně o praktickou aplikaci nanotechnologií v medicíně. Ale prokurátor Urválek by na to určitě neskočil. A když to pak už Urválci nestihli, tak s tím udělal krátký proces můj OUD, a další studium fullerenů ve vlasti znemožnil - s pověstně 'slavným' zdůvodněním: 'Pro izolovanost!'. Poezií nechtěného se tak stalo v měsíci, kdy byla objevena supravodivost fullerenů:
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Zdenek-Slanina-Transparentni-objektivni-rozdelovani-akademickych-vyzkumnych-prostredku-je-zcela-iluzorni-296590
Jistě, nebyl na to sám. Na čarách mu asistovaly různé akademické polo- až celo-selebrity a dbaly, aby na veřejnost nepronikla ani mrť nehodící se pravdy (ovšem, že tak nečinily zcela nezištně - cizím slovem se tomuto systému říká morální korupce):
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Zdenek-Slanina-Otevrena-diskuze-v-nasi-Akademii-zamrzla-v-90-letech-480890
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Zdenek-Slanina-Tutlany-excelentni-kostlivec-v-akademickem-sekretari-510829
No nic, teď by ta noblesní akademická hniloba chtěla ještě nějakou elegantní třešinku na dortě. Slušelo by se, aby ten můj OUD všem haiku-istkám a -istům taky slušně (v duchu té do omrzení proklamované akademické slušnosti), stylově HAIKUisticky, poděkoval a ocenil jejich básnické úsilí opěvující ty jeho čacké činy, třeba takto:
Intimoval jsem - 5
Tak rád, hustě, úspěšně: 7
OUDů SuperStar!!! 5

[hniloba@AVCR část X.]
IX. díl seriálu (vyvěšení první várky příspěvků do HAIKU soutěže):
https://zdenekslanina.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=677040
XI. díl seriálu: https://zdenekslanina.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=628597

Autor: Zdenek Slanina | středa 17.10.2018 10:17 | karma článku: 41.43 | přečteno: 15635x

Další články blogera

Zdenek Slanina

Terminální diagnóza zast. protektora Reinharda Heydricha: Antrax, botox, embolie či jinak?

V odborném časopise Neurology vyšel (poměrně překvapivě) článek o možných bezprostředních příčinách smrti zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ten vpodstatě vylučuje, že by šlo o otravu botulinovým jedem z bomby.

29.7.2019 v 15:33 | Karma článku: 38.04 | Přečteno: 5330 |

Zdenek Slanina

John Forbes NASH: Návrat k tvůrčí práci v matematice po třech desetiletích schizofrenie

Matematik John Forbes Nash Jr. byl mužem fascinujicího až neuveřitelného osudu. Tři desetiletí zapásil se schizofrenií. Nakonec vyléčen pokračoval v tvůrčí vědecké práci, ukončené nehodou taxíku při návratu z udělení Abelovy ceny.

8.7.2019 v 8:33 | Karma článku: 40.15 | Přečteno: 3633 |

Zdenek Slanina

Hniloba akademických nepřístojností : Po AVČR, ZČU, UK, atd. apod., se provalila i na UPOL

Hniloba akademických nepřístojností sice začala takříkajíc od hlavy, tedy v Akademii. Ale nyní vzkvétá na dalších vědeckých a vzdělávacích institucích. Čerstvě se, po více jak dekádě tutlání, provalila i na olomoucké univerzitě.

19.6.2019 v 15:33 | Karma článku: 43.20 | Přečteno: 14361 |

Zdenek Slanina

Problém zatím ještě pod obzorem: Oslabení ozónové vrstvy stratosférickou leteckou dopravou

Oslabování ozónové vrstvy utlumil Montreálský protokol. Ukazuje se ale, že pokud by měl nastat rozmach letecké dopravy ve stratosféře ve výškách kolem 20 km, mohly by tam uvolňované spaliny vést k oživení problémů s úbytkem ozónu.

21.5.2019 v 15:33 | Karma článku: 35.48 | Přečteno: 5236 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

O muži, který zachránil celý svět

Ne, dnešní blog nebude o ekologii. Nebude o samozvaných hrdinech, kteří se perou o místo před kamerou. Bude o člověku, který opravdu zachránil svět. Zcela potichu a bez účasti médií. (délka blogu 5 min)

22.8.2019 v 8:00 | Karma článku: 43.98 | Přečteno: 5167 | Diskuse

Petr Hlinomaz

Ochrany životního prostředí se ujal extrémismus

Antropogenní vliv skleníkových plynů úzce souvisí s ochranou životního prostředí, přesto někteří tento jasný fakt stále nedokáží pochopit, dokonce to považují za faul, neboť zejména oxid uhličitý přeci naopak životu prospívá.

21.8.2019 v 8:42 | Karma článku: 10.72 | Přečteno: 510 | Diskuse

Jan Mestan

V plochou Zemi podle časopisu Forbes věří zhruba třetina mileniálů

Mileniálové ve Spojených státech, zdá se, často nevnímají Zemi kulatě. Ale jako placku. Zbytek světa na tom nebude lépe.

20.8.2019 v 10:46 | Karma článku: 16.24 | Přečteno: 646 | Diskuse

Jan Fikáček

Naučte svého psa kvantovou mechaniku

Současná fyzika je zvláštní v tom, že někdy hledá podivné souvislosti tam, kde jsou souvislosti v principu prosté. Na jednu stranu je to logické, neboť fyzika 20. století je ve srovnání s newtonovskou fyzikou hodně zvláštní.

19.8.2019 v 9:03 | Karma článku: 40.45 | Přečteno: 2189 | Diskuse

Dana Tenzler

Mýty kolem jaderné energetiky - nevyřešené uskladnění odpadů

Odpůrci jaderné energetiky rádi poukazují na údajně nevyřešený problém skladování vysoce radioaktivních odpadů, které vznikají při výrobě energie v jaderných reaktorech. Opravdu nám dlouhodobě hrozí zamoření? (délka blogu 10 min)

19.8.2019 v 8:00 | Karma článku: 32.32 | Přečteno: 1227 | Diskuse
Počet článků 46 Celková karma 40.46 Průměrná čtenost 5367

Z meho (nestandardniho) CV: Jiz vice jak dva, a dva, a dvacetdva roku prazdnin na Pacificke rimse, zejmena v NW segmentu. Na takovou expedici snu vas muze vyslat treba i nase akademie ved, ta dokonce nekdy velmi rada a agilne. To kdyz kupr. bona fide opravite chyby v pracech nektereho jejiho 'cestneho' predsedy, jeho hyperinflatovane ego to psychicky neunese, a ten ethicky gigant v mladicke ci jake nerozvaznosti ....... Zbytek ale az, m.j., obcas v blogu. A varovani pro ctenare z akademy: Uz jen cetba meho subverzniho blogu muze vest ke ztrate nejen iluzi, ale i zamestnani tamtez (taky se sleduje email, jestli nekdo nepise - horribile dictu - ze ten 'cestny' predseda je prolhany totalitni karierni .....). Ze neverite - tak pojdte a poslyste. Ale budou zde i pozitivni temata, pravda jen ze svetove vedy.

Rikat pravdu o tom tristnim ceskem akademickem etickem propadu neni nejakou mou prioritou, temata ze svetove vedy jsou zajiste zajimavejsi. U tech ceskych akademickych vaudevillu jde spis jen o otravnou povinnost. A o to, aby se podle potreby neprepisovala akademicka historie. Neb proti tomu zatim neco delat muze jen malokdo. A akademicke vedeni bude zcela jiste jen dal ucelove PR-ove mlzit, az se budou hory jeste vice zelenat (coz se bude moct vykazovat i jako prispevek redukci globalniho oteplovani - voila, hned dve dalsi akademicke Potemkinovy vesnice jednou ranou). Maj totiz HRUZU odklonit se od posvatneho prikazu meho OUDa (Osobniho UDavace): Rückkehr unerwünscht! Nedavno jim to perpetualni bezostysne lhani (po 3 desetiletich) ale zkomplikovaly pameti expredsedy CSAV ak. J. Římana. V nich je to lidske selhani toho meho OUDa literarne vytribenou formou popsano i s takrikajic OUDovou navstivenkou. Holt - i akademicka ryba muze nekdy zahnivat vod hlavy, coz zde dalo vzniknout te prilezitostne reality show:  hniloba@AVCR.

Najdete na iDNES.cz