Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Bude Maglev Tokio-Osaka dřív než český rychlovlak?

22. 08. 2017 6:25:00
Japonsko pracuje na první skutečně dlouhé trati magneticky vznášeného vlaku zvaného Maglev. Ta spojí Tokio s Osakou. Ve zkušebním provozu bylo zatím dosaženo rychlosti 603 km/hod.

První září není v Japonsku začátkem školy, neb ta v předstihu začíná už prvního dubna. Nyní pravda některé univerzity přišly s iniciativou začínat 1. září, aby se dosáhla synchronizace se zbykem světa. Tím pak ale vzniknou pětiměsíční prázdniny pro absolventy středních škol pokračující dál na VŠ. První září však přesto je významné datum - je to den celonárodního nácviku na pohromy, přesněji Den prevence katastrof. Žáci ve školách se učí zalézat pod lavice, ostatní trénují přesuny na vyhrazená evakuační místa, kde přihlížejí různým ukázkám záchranných aktivit. Protože jsme instituce takříkajíc národního významu, hasiči nám třeba předvádějí snášení nešťastníků ze střech s pomocí výsuvných plošin. Vláda v modrých maskáčích provádí nácvik koordinace záchranných prací podle smyšleného scénáře pohromy, který se každý rok mění. Volba data není náhodná – 1.9.1923, minutu před polednem zasáhlo oblast Tokia zemětřesení o intenzitě cca 7,9, které se vyžádalo kolem 140000 obětí a stalo se tak nejničivějším ve známé japonské historii - část obětí připadla na vrub následnému tsunami, požárům (podpořeným blížícím se tajfunem), a etnickým nepokojům, směřujícím hlavně proti Korejcům. Toto zemětřesení vyvolal pohyb tzv. Filipínské zemské kry, jejíž šev prochází kolem jižního a východního pobřeží Japonska. Na tom švu dochází k velkým zemětřesením dosti pravidelně, přibližně jednou za osmdesát let, a to nejpravděpodobněji někde mezi Tokiem a Osakou. Nadto se v blízkosti Tokia tyčí i aktivní sopka Fudži, jejíž erupce také dříve či později nastane - naposledy to bylo v r. 1707. Od velkého zemětřesení Sanriku v Tohoku z jara 2011 s intenzitou 9, které ale způsobila Pacifická kra, má uvnitř sopky stoupat tlak. Existují proto už dlouho jak dosud nerozhodnuté úvahy o zásobním hlavním městě, tak i pokročilejší úvahy o alternativní trase rychlovlaků Šinkansen mezi oběma nejdůležitějšími centry, a to v provedení Maglev.

Maglev je název pro vlak magnetický vznášený, pro což angličtina má termín magnetically levitated, z kterého povstala ona zkrátka Mag-Lev. První Maglev byl sice provozován v anglickém Birminghamu na krátkém úseku na letišti, též třeba v Německu či Číně, ale dnes jsou nejrozsáhlejší projekty Maglevu v Japonsku. Maglev nabízí vysoké provozní rychlosti až 500 km/hod, vysokou účinnost přeměny energie, relativně nízký dopad provozu na životní prostředí. Přináší však vysoké nároky na investice jak ve výzkumu a vývoji, tak při samotné stavbě.

V Japonsku byla stavba prvé zkušební dráhy pro Maglev zahájena v r. 1975 v prefektuře Mijazaki na nejjižnějším ostrově Kjúšú. Tato dráha je dlouhá 7km, a v roce 1987 na ní prototyp Maglevu dosáhl s posádkou rychlosti 401 km/h. V r. 1990 byl projekt Maglevu zařazen mezi celostátně podporované priority. Začala se propracovávat koncepce trasy prvého Maglevu pro osobní dopravu. Tato trasa je známá též jako Lineární šinkansen či Čuo šinkansen. Japonské slovo čuo značí střed, můžeme proto hovořit o Centrálním šinkansenu. Nová trasa skutečně nevede po pobřeží, nýbrž vnitrozemím. To je rozdíl oproti úplně prvé trase Šinkansenu, která vede z Tokia do Osaky převážně po pobřeží Tichého oceánu, a je známá jako Tokaido (cesta podél východního moře). Nová trasa bude také spojovat obě největší japonská města vzdálená přibližně 500 km, ale z Tokia povede přes jižní část Japonských Alp, prefekturou Jamanaši severně od sopky Fudži, městem Kofu, a ještě dál na sever. Poté by se vrátila k pobřeží ve čtvrtém největším japonském městě Nagoji, a přes historickou oblast Nary pokračovala do Osaky. Vytváří tak trasy Tokaido a Čuo šinkansenu jakousi osmičku se středem v Nagoji. To je právě důležité pro případ nějakého velkého zemětřesení či sopečné erupce, po kterém by si alespoň jedna trasa měla zachovat provozuschopnost.

S vytyčením trasy prvého Šinkansenu pracujícího na principu Maglevu se též přistoupilo k zřízení druhé, delší pokusné tratě. Tato nová pokusná trať stojí v prefektuře Jamanaši na západ od Tokia a je nazývána Jamamaši maglev. Ježto došlo k odstátnění a rozdělení japonských státních drah JNR, projekt Maglevu nyní spadá pod ekonomický silnou sekci Central JR. Testovací trať se fakticky v budoucnu stane součástí trasy Čuo šinkansenu. Původně byla dlouhá 18,4 km a od dubna 1997 zde probíhaly rychlostní zkoušky prototypů Maglevu. Postupně zde bylo dosaženo několika světových rekordů - nejprve 12.12.1997 to byl rekord pro vlak s posádkou, a to rychlostí 531 km/h. Na Štědrý večer téhož roku byl vytvořen rychlostí 550 km/h rekord pro vlak bez posádky. Pak 14. dubna 1999 byl rekord pro vlak s posádkou na tomto okruhu posunut na 552 km/h. Této rychlosti bylo dosaženo s magneticky vznášenou soupravou o pěti vozech, která vezla 13 cestujících a 10 tun železné zátěže. Pak 2.2.2003 třívozová experimentální jednotka MLX-01 ustavila rychlostní rekord 581 km/h. Poté probíhalo prodlužování pokusné trasy na délku 42,8 km. Na nové trase probíhají zkoušky již provozního Maglevu série L0, což je až sedmivozová souprava s cestovní rychlosti 500 km/h. Ta zde 21.4.2015 rychlostní rekord posunula na 603 km/h.

Dosud se předpokládalo zprovoznění úseku Tokio-Nagoja do r. 2027, a celé trasy až do Osaky kolem r. 2045. V současnosti ale japonské pořadatelství Olympiády v r. 2020 zřejmě konstrukci Maglevu urychlí. Pro srovnání - v prosinci 1958 schválila japonská vláda projekt šinkansenu Tokaido, přičemž se celonárodní prioritou stalo jeho uvedení do plného provozu před začátkem Tokijských olympijských her v říjnu 1964. Což se i podařilo, byť za cenu překročení rozpočtu (což je jinak v Japonsku absolutní tabu). Za zmínku stojí, že původně v dobách Japonské ekonomické bubliny se hovořilo o možnosti dokončit linku Maglevu z Tokia do Nagoje k začátku světové výstavy v r. 2005, shodou okolností v mě takříkajíc domovské prefektuře Aiči. S koncem ekonomické bubliny vzal tehdy za své i projekt Maglevu do r. 2005, byť ne zcela. Byla tehdy postavena aspoň 8,9 km dlouhá linka Linimo, vedoucí z konečné jedné trasy Nagojského metra do oblasti Expa 2005, což je dodnes pravidelně provozovaný Maglev, pravda s rychlostí do 100 km/h.

Alternativní název Lineární šinkansen má dvojí význam. Jednak obráží skutečnost, že nová trať ma spojovat tři japonská centra o něco příměji, než stávající Tokaido šinkansen (což ale může doznat změny, neb dosud existují tři tvarově různé varianty pro průchod prefekturou Nagano). Ale též se vztahuje ku způsobu pohonu Maglevu tzv. lineárním elektromotorem. Magnetické pole totiž v systému Maglev zajišťuje nejen vznášení se nad železničním svrškem, ale i vlastní pohyb vpřed, a též udržování směru. Všechny tyto tři funkce jsou obstarávány interakcí magnetů umístěných podél svršků a na podvozku vagónů. V běžném elektromotoru je jeho pohyb odvozen od interakce magnetických polí statoru a rotoru. Na pohon Maglevu můžeme pohlížet jako na elektromotor, jež byl rozříznut a jeho stator a rotor byly rozloženy do roviny. Další vynutí pak poskytují magnetické pole pro nadnášení a pro udržování směru.

Elektromagnety jsou řešeny jako supravodivé magnety, což je v této konstelaci technicky nejvýhodnější přístup. Použitým supravodivým materiálem je slitina niobu a titanu. Ta je chlazená kapalným héliem, předchlazovaní je prováděno kapalným dusíkem. Normální bod varu kapalného hélia je přibližně 4 K. Při této teplotě se též stává supravodivou rtuť, vůbec první materiál, u kterého byla supravodivost pozorována. Tento objev z r. 1911 přinesl holandskému fyzikovi se jménem Heike Kamerlingh-Onnes o dva roky později Nobelovu cenu za soubor jeho prací o chování hmoty za velmi nízkých teplot. V jeho době však možnosti pro nějaké praktické uplatnění byly ještě mizivé. Čistý niob se stává supravodivým o něco dříve než rtuť, potřebuje ochladit jen pod 10 K, a některé jeho slitiny se stávají supravodivými již kolem 20 K. Je však možné, že v budoucnu se přejde k podstatně mladším tzv. vysokoteplotním supravodičům, opírajícím se např. o kysličníky mědi či o fullereny. Vysokoteplotní supravodiče je však zatím obtížné rutinně produkovat ve formě drátu. Je nicméně historickou kuriozitou, že v bývalém Československu byl výzkum fullerenů mocensky zastaven přesně v měsíci, kdy v Bellových laboratořích objevena jejich supravodivost. Stalo se tak s dnes komickým formálním zdůvodněním, že je to pro jejich izolovanost.

Za plného provozu nedochází k žádnému kontaktu Maglevu a železničního svršku. Tím je vyloučeno mechanické tření, zbývá pouze tření se vzduchem. Tím je též snížena hladina hluku a produkce zemních vibrací. Musí se ale řešit problém vzduchové nárazové vlny tvořící se při vjezdu do tunelu rychlosti kolem 500 km/h, zatím se tak děje pomocí svislých odvodných komínů v tunelech. Maglev by ale mohl být bezpečnější pro seismicky aktivní oblast, neb stabilita oproti vykolejení při prudkém zemském otřesů je u tohoto řešení vyšší, pokud pravda nedojde až na destrukci instalace svršků. V zásadě ale systém včasného varování a automatického zastavování vlaku při blížícím se zemětřesení u Šinkansenu funguje spolehlivě od začátku provozu. Jediný problém představuje situace, kdyby se vlak nacházel přímo nad epicentrem. V případě výpadku dodávky proudu by vše mělo pokračovat s pomocí elektrických baterií. Při zastavování je hydraulicky vysouván podvozek podobně jako v leteckém provozu. Podobně na nástupištích by byly letištní tunely přímo až ke dveřím, které by stínily cestující před magnetickým polem, stejně jako je stíněn i vnitřek vozů.

Vše závisí na vládních prioritách pro oživení dvě desetiletí stagnujícího hospodářského růstu. Tím se naakumuloval japonský státní dluh na více jak dvojnásobek hrubého národního produktu. Hlavním prostředkem má být návrat k ustáleným tempům růstu, zatím jen alespoň 2%. Vláda je chce povzbuzovat i novými velkými projekty. Vedle Čuo šinkansenu to může být nová super-dálnice podél pacifického pobřeží se třemi obřími mosty přes mořské úžiny spojujícími ostrovy Honšú, Šikoku a Kjúšú, nebo druhé hlavní město (poloha dosud není určena, ale musí to být na trati Šinkansenu mimo známé seismicky zvlášť aktivní oblasti). Definitivní rozhodnutí o vládních prioritách rozhodne i o tempu stavby Šinkansenu maglev.

Foto u perexu: Experimentální Maglev MLX-01, se kterým byla dosažena rekordní rychlost 581 km/h
(na ten nyní navazuje provozní Maglev série L0).

Hlasujte ve finále Blogera roku

Autor: Zdenek Slanina | úterý 22.8.2017 6:25 | karma článku: 37.25 | přečteno: 1122x


Další články blogera

Zdenek Slanina

Za tajemstvími vysokých grantových sklizní: B. Udržování strachu [hniloba@AVCR část V.]

Předchozí díl popisoval, co všechno se může v naší staroslavné Akademii semlít, když je třeba ututlat lidská (a též odborná) selhání některého příslušníka akademické kasty nedotknutelných; končil někde v prvých letech devadesátek.

17.4.2018 v 3:33 | Karma článku: 21.43 | Přečteno: 1749 |

Zdenek Slanina

Za tajemstvími vysokých grantových sklizní: A. Plýtvání talentem [hniloba@AVCR část IV.]

Před šesti lety kulminovala sága (královsky dotované leč nikdy neexistující) Bezoušky reakce (když ho kamery zachytily an vyměňuje vzorky), a veřejnost tak zase jednou zjistila, že ani v české vědě není všechno zlato co se třpytí.

11.4.2018 v 3:33 | Karma článku: 27.98 | Přečteno: 2720 |

Zdenek Slanina

Dva zámky plný historiků by se neodvážily AKA Denunciantem je zahradník: hniloba@AVCR III.

Nadpis jak v duchu kazisvětských pozn. od předčtenářů detektivek Agathy Christie, co záměrně hned do některé z prvních stran připsali: Vrahem je zahradník! Jak laskavý čtenář jistě později nahlédne, titulek je veskrze případný ...

23.3.2018 v 3:33 | Karma článku: 36.25 | Přečteno: 4273 |

Zdenek Slanina

Česká akademická neetika AKA hniloba@AVČR II. Slavné výročí velkého pseudovědeckého objevu

Psal se 20. březen 1993, jaro už bylo cítit ve vzduchu. Bylo to prvé jaro ČR a náš nejčtenější list se rozhodl ukázat českou vědu v plně síle a kráse. Celou tiskovou stránku na to věnoval, s graficky náročným nadpisem Krakaten ...

14.3.2018 v 3:33 | Karma článku: 35.19 | Přečteno: 3252 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Astrologie - jedna z prodejných sester skutečné vědy

Fungující - nefungující astrologie. Forerův efekt. Fyzikální nesmyslnost astrologie. Budoucnost astrologie. (délka blogu 5 min.)

19.4.2018 v 8:00 | Karma článku: 19.11 | Přečteno: 372 | Diskuse

Jan Fikáček

Je čas jen iluze? (7 minut)

Lidi přitahuje to, co nemohou pochopit. Ono totiž nepochopení aktivuje mozek k přemýšlení, a to skrzeva téměř "náboženské" okouzlení a uvytržení. Tyto emoce nepochopení jsou jako cukr pro mravence nebo světlo pro můry.

18.4.2018 v 9:04 | Karma článku: 21.18 | Přečteno: 864 | Diskuse

Dana a Rudolf Mentzlovi

Titius, Bode, exoplanety a hledání vesmírného řádu

Jsou planety ve Sluneční soustavě rozmístěny náhodně, nebo podle nějakého řádu? Výzkum exoplanet vrhá na dávné spekulace nové světlo.

18.4.2018 v 8:00 | Karma článku: 10.36 | Přečteno: 174 | Diskuse

Jaroslav Chudáček

Masivní asteroid 2018 GE3 proletěl kousek od Země

Asteroid minul Zemi o 192 000 kilometrů. Pro srovnání, Měsíc je od Země vzdálen 384 400 km. Asteroid 2018 GE3​, přibližně 48 - 110 metrů v průměru, 15. dubna 2018 profrčel kolem Země zhruba v půli vzdálenosti Měsíce od Země.

17.4.2018 v 22:11 | Karma článku: 19.39 | Přečteno: 716 | Diskuse

Libor Čermák

U kterých amerických agrosymbolů bylo pozorováno UFO nebo AAJ?

Souvislost mezi UFO či jiným anomálním atmosférickým jevem a kruhů v obilí nikdy nebyla zcela dokázána. A přesto se občas objevují takové případy agrosymbolů, kdy při jejich vzniku něco pozorovaného je. Jak je to například v USA?

17.4.2018 v 11:13 | Karma článku: 12.81 | Přečteno: 321 |
Počet článků 22 Celková karma 31.05 Průměrná čtenost 1886

Z meho (nestandardniho) CV: Jiz vice jak dva a dvacetdva roku prazdnin na Pacificke rimse, zejmena v NW segmentu. Na takovou expedici snu vas muze vyslat treba i nase akademie ved, ta dokonce nekdy velmi rada a agilne. To kdyz kupr. bona fide opravite chyby v pracech nektereho jejiho 'cestneho' predsedy, jeho hyperinflatovane ego to psychicky neunese, a ten ethicky gigant v mladicke ci jake nerozvaznosti ....... Zbytek ale az, m.j., obcas v blogu. A varovani pro ctenare z akademy: Uz jen cetba meho subverzniho blogu muze vest ke ztrate nejen iluzi, ale i zamestnani tamtez. Ze neverite - tak pojdte a poslyste. Ale budou zde i pozitivni temata, pravda jen ze svetove vedy. O tom ceskem akademickem propadu nepisi nijak s nadsenim. Spis z povinnosti: aby se podle potreby ucelove, PR-ove neprepisovala akademicka historie - neb proti tomu zatim neco delat muze jen malokdo.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.